Ennaltaehkäisy on investointi tulevaisuuteen

Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan

Vantaan kaupunki käynnisti vuonna 2019 hankkeen terveyttä edistävien toimenpiteiden tehokkaamman jalkauttamisen toteuttamiseksi. Hanke koskee kaikkia kaupungin toimialoja ja vastuullisena yksikkönä on Vantaan liikuntapalvelut.

Hanke koostuu kolmesta osa-alueesta, joiden toimenpiteet juurrutetaan osaksi kaupungin arkipäivää vuoteen 2021 mennessä.

päivää tavoitteen toteutumiseen
01

Riskiryhmien hyvinvointimentorointi

Hankkeen ensimmäisessä osa-alueessa keskitytään riskiryhmille suunnatun elintapaohjauksen uudistamiseen. Nykyisten Liikunta-apteekkien tilalle kehitetään uusi hyvinvointiohjauksen malli, jolla pyritään kestävämpien elintapamuutosten saavuttamiseen.

Osa-alueen käynnistyminen: toukokuu 2019

02

Hyvinvointijohtamisen kehittäminen

Vantaan kaupunki siirtyy uuteen organisaatiomalliin vuoden 2020 aikana. ”Uusi Vantaa” -mallissa hyvinvointijohtaminen läpileikkaa kaikki kaupungin toimialat ja tämä mahdollistaa entistä koordinoidumman otteen vantaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Osa-alueen käynnistyminen: alkuvuosi 2020

03

Hyvinvointiohjelman jalkauttaminen

Vantaan hyvinvointiohjelma on strategia-asiakirja, joka ohjaa lähivuosien painopistealueita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hankkeen viimeisessä osa-alueessa toimenpiteiden konkreettiseen jalkauttamiseen eri toimialoilla annetaan vauhtia.

Osa-alueen käynnistyminen: alkuvuosi 2020

työntekijät
Huomautus 2020-02-18 105450
MARIANNA SUONPÄÄ
Projektiasiantuntija
Inka Mannojan kuva
INKA MANNOJA
Projektikoordinaattori