Hyvinvointimentorointi

Hyvinvointimentorointi on pitkäkestoinen elintapaohjauspalvelu Vantaalla. Hyvinvointimentorointi on suunniteltu kustannustehokkaaksi malliksi, jossa tavoitellaan elintapojensa tai terveydentilansa puolesta ohjausta tarvitsevia henkilöitä. Mentoroinnissa testataan uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöä, jotka mahdollistavat muun muassa vuorovaikutuksen lisäämisen mentoroitavaan ja ohjatun ohjelman pidentämisen vuoden mittaiseksi. Ohjauksella pyritään saavuttamaan kestäviä elintapamuutoksia ja vaikuttamaan pitkäkestoisesti mentoroitavan käyttäytymiseen.

Mentoroinnin lähtökohtana on käyttäytymistieteellisesti perusteltu ja hyvinvoinnin riittävän kattavasti huomioiva malli, joka järjestetään kustannustehokkaasti kaupungin itse tuottamana. Malli sisältää eri hyvinvoinnin osa-alueita (yleinen hyvinvointi, liikkuminen, ravitsemus sekä uni ja palautuminen), jotka mentorointiin osallistuva voi käydä haluamassaan järjestyksessä. 

Toimintaa on pilotoitu Vantaalla vuosina 2020-2021, ja toiminta jatkuu hankkeen jälkeen osana kaupungin toimintaa. Katso toimintamallista ja ensimmäisistä tuloksista lisää alla olevasta esityksestä. Hyvinvointimentoroinnin toimintamallista saatavilla myös opaskirja, johon voit tutustua tästä.

HUOM! Hyvinvointimentoroinnin vastaanottoajat ovat täynnä vuoden 2021 loppuun saakka. Ilmoitamme tällä sivustolla myöhemmin ilmoittautumislomakkeen avautumisesta vuodelle 2022.

Terveyskeskukset

Terveyskeskusten vastaanotoilla on mahdollista tavoittaa tehokkaasti potilaita, jotka hyötyvät elintapamuutoksesta. Lääkärin tai sairaanhoitajan arvion perusteella hyvinvointimentoroinnista hyötyville potilaille varataan aika mentorin kontaktikäynnille.

Terveyskeskuksissa on mahdollista seuloa elintapamuutoksesta kaikkein eniten hyötyvät potilaat, ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä tai hoitaa jo olemassa olevia terveysongelmia mentoroinnin tukemalla elintapamuutoksella.  

Ensimmäiset pilotit käynnistyivät tammikuussa 2020. 

Neuvolat

Neuvoloiden kautta tavoitetaan erityisesti diabetesriskissä olevia äitejä, ja elintapamuutosta voidaan tukea jo raskauden alkuvaiheesta lähtien. Vaikuttavuuden kannalta odottavien äitien terveystottumukset ovat keskeisiä, sillä ne ovat vahvasti yhteydessä myös äitien lasten elintapoihin. Tämän vuoksi elintottumusten koheneminen äidillä vaikuttaa todennäköisesti myös lapsen terveystottumuksiin.

Riskiryhmän haasteellisuuden ja tärkeyden vuoksi hyvinvointimentoroinnin kesto riskiryhmiin kuuluvilla äideillä on 1-1,5 vuotta. Äideille varataan neuvolassa aika mentorin kontaktikäynnille.

Ensimmäiset pilotit käynnistyivät keväällä 2020.

Ammattioppilaitokset

Ammattiin opiskeleville riskiryhmäläisille tarjotaan pelillistettyä mobiilipohjaista elintapaohjelmaa, joka kannustaa terveystottumusten parantamisen ohella myös tuottamaan itse tavoitteita ja tehtäviä ohjelman aikana.

Mentorointiohjelmaa kehitetään yhdessä ammattiin opiskelevien kanssa alkuvuodesta 2020. Ohjelman lähtökohtana on kokemuksellisuuden hyödyntäminen elintapamuutoksen saavuttamisessa. Katso videolta lisätietoja mistä on kyse, ja ilmoittaudu mukaan hyvinvointimentori Inka Mannojalle: inka.mannoja@vantaa.fi

Ensimmäiset pilotit käynnistyivät keväällä 2020.