Hyvinvointimentorointi

Hyvinvointimentorointi suunnitellaan kustannustehokkaaksi malliksi erityisesti riskiryhmien ennaltaehkäisevien tavoitteiden saavuttamiseksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Mentoroinnissa testataan uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöä elintapaohjauksessa, jotka mahdollistavat mm. vuorovaikutuksen lisäämisen mentoroitavaan ja ohjatun ohjelman pidentämisen 12 kuukauteen. Riittävän pitkällä kestolla pyritään saavuttamaan kestäviä elintapamuutoksia ja vaikuttamaan pysyvästi mentoroitavan käyttäytymiseen.

Mentoroinnin lähtökohtana on käyttäytymistieteellisesti perusteltu ja hyvinvoinnin riittävän kattavasti huomioiva malli, joka on järjestettävissä kustannustehokkaasti kaupungin itse tuottamana. Malli sisältää eri hyvinvoinnin osa-alueita (liikunta, ravitsemus sekä uni ja palautuminen), jotka mentorointiin osallistuva voi käydä haluamassaan järjestyksessä.

Terveyskeskukset

Terveyskeskuksen vastaanotolla on mahdollista tehokkaasti tavoittaa potilaita, jotka hyötyisivät elintapamuutoksesta. Lääkärin tai sairaanhoitajan arvion perusteella hyvinvointimentoroinnista hyötyville potilaille varataan aika mentorin kontaktikäynnille. Potilaiden ohjaaminen palveluun tapahtuu samalla tavalla kuin nykyisissä liikunta-apteekeissa.

Terveyskeskuksissa on mahdollista seuloa elintapamuutoksesta kaikkein eniten hyötyvät potilaat ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä tai hoitaa jo olemassa olevia terveysongelmia mentoroinnin tukemalla elintapamuutoksella.  

Ensimmäiset pilotit käynnistyivät tammikuussa 2020.

Neuvolat

Neuvoloiden kautta tavoitetaan erityisesti diabetesriskissä olevat äidit, ja elintapamuutosta voidaan tukea jo raskauden alkuvaiheesta lähtien. Vaikuttavuuden kannalta odottavien äitien terveystottumukset ovat keskeisiä, sillä ne ovat vahvasti yhteydessä myös äitien lasten elintapoihin. Tämän vuoksi elintottumusten koheneminen äidillä vaikuttaa todennäköisesti myös lapsen terveystottumuksiin.

Riskiryhmän haasteellisuuden ja tärkeyden vuoksi hyvinvointimentoroinnin kesto riskiryhmiin kuuluvilla äideillä on 18 kuukautta. Äideille varataan neuvolassa aika mentorin kontaktikäynnille samalla tavalla terveyskeskustenkin kohdalla.

Ensimmäiset pilotit käynnistyivät keväällä 2020.

Ammattioppilaitokset

Ammattiin opiskeleville kehitetään pelillistetty mobiilipohjainen elintapaohjelma, joka kannustaa terveystottumusten parantamisen ohella myös tuottamaan itse tavoitteita ja tehtäviä ohjelman aikana.

Mentirointiohjelmaa kehitetään yhdessä ammattiin opiskelevien kanssa alkuvuodesta 2020. Ohjelman lähtökohtana on kokemuksellisuuden hyödyntäminen elintapamuutoksen saavuttamisessa. Lisätietoja ohjelmasta: Amispeli.fi

Ensimmäiset pilotit käynnistyivät keväällä 2020.