5/19 | Hanke käynnistyy

Hanke aloitetaan keskittymällä ensimmäiseen osa-alueeseen, joka liittyy uuden riskiryhmien elintapaohjausmallin kehittämiseen.